Privacy Beleid

1. Bedrijfsgegevens:
PracticumCivile Mentoraat B.V., handelend onder de naam GemeenteCollege, gevestigd te Kwekelstraat 30-36, 4201 JV Gorinchem. Kvk: 1105813
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Bakker.
Telefoon: 085-4864140, e-mail: j.bakker@gemeentecollege.nl

2. Persoonsgegevens verzamelen
Persoonsgegevens ontvangen wij via het inschrijfformulier of via jouw werkgever bij het aanmelden voor onze diensten. Daarnaast ontvangen wij gegevens via klantcontact per e-mail of via aanmelding voor de nieuwsbrief. Te allen tijde kunnen contactpersonen deze persoonsgegevens aanpassen en/of uitschrijven nieuwsbrief.
De gegevens bestaan uit naam, NAW-gegevens, e-mailadres, gegevens werkgever, functieomschrijving en de training(en) die je afneemt.

3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens:
Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen uitvoeren zoals het faciliteren, uitvoeren, evalueren van trainingen. Tevens zijn deze gegevens nodig om onze diensten administratief te verwerken en te communiceren met onze contactpersonen.

4. Bewaren persoonsgegevens:
De persoonsgegevens worden folio bewaard en/of in een database zo lang dit van belang is voor onze bedrijfsvoering met een maximum bewaartijd van 5 jaar.

5. Recht op inzage en dataportabiliteit:
Je hebt het recht alle persoonsgegevens die GemeenteCollege van je hebt in te zien en/of te wijzigen. Grotendeels staan deze gegeven op het inschrijfformulier waarvan je altijd automatisch een afschrift krijgt toegezonden. Je hebt het recht deze vastgelegde persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

6. Beveiliging vastgelegde persoonsgegevens
De bescherming van persoonsgegevens nemen wij serieus en gaan vertrouwelijk om met deze gegevens. Onze handelswijze is erop gericht onbevoegde toegang en misbruik te voorkomen.

7. Delen met derden
De door GemeenteCollege vastgelegde persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit van belang is bij de uitvoering van overeengekomen diensten. Daarnaast worden gegevens gedeeld als hier met betrokkenen afspraken over zijn gemaakt of indien de Wet Bescherming Persoonsgegeven dit onder bepaalde omstandigheden toelaat.

8. Klacht indienen
Bij overtreding van de privacywetgeving heb je het recht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Cookies
Bij het aanbieden van onze diensten via onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine eenvoudige bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. Deze kleine functionele bestanden bevatten geen persoonsgegevens en zorgen ervoor dat de website gebruiksvriendelijk is. Je kan in je browser het gebruik van cookies uitschakelen en onze website zoeken. Het kan zijn dat onderdelen van de site hierdoor niet volledig functioneren.

Wij maken gebruik van Google Analytics. Deze dienst van Google houdt bij hoe de website wordt gebruikt. Deze anonieme informatie over het gebruik van de website nemen wij mee in onze bedrijfsvoering.

 

 

 

 


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.