Training Directievoering in Nijmegen

Directievoering is de schakel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Medewerkers civiele techniek groeien veelal door van medewerker toezichthouder naar het taakgebied directievoering.

Deze training van GemeenteCollege is gericht op de vertaling van technische en juridische kaders naar de praktijk. Tijdens de training Directievoering UAV 2012 zal de interactie en discussie bijdragen aan jouw kennis op het gebied van Directievoering en de toepassing UAV 2012.

Doelgroep
Medewerkers civiele techniek, toezichthouders en medewerkers directievoering die de vertaalslag moeten maken van theorie naar de praktijk.

Resultaat
Na afloop heeft u voldoende kennis van de UAV en RAW- systematiek en bent u in staat deze toe te passen tijdens het begeleiden van projecten in uitvoering.

Doelen
Vóór de aanbesteding: UAR en ARW 2012 samengevat, aanbesteding- en contractvormen, aannemingsovereenkomst, Europees aanbesteden.
Basis van uitvoering: de basis: UAV 2012 (UAV gc)
Tijdens de uitvoering: bevoegdheden opdrachtgever/directie/aannemer, aansturing toezichthouder(s), aanvang werk, risicoanalyse, budgetbeheer, kwaliteitsborging, kwaliteit toetsen, werken die in elkaar grijpen, vastlegging afspraken, keuring/verwerking/eigendommen van bouwstoffen in de praktijk, meer- en minderwerk, bestek wijzigingen, hoeveel- heden, herziening verrekenprijzen, stelposten, betalingen, termijnen, bouwstoffenbesluit samengevat, aansprakelijkheid, oplevering.
Na de uitvoering: onderhoudstermijn, garantie, aansprakelijkheid na oplevering, verborgen gebreken, zekerheidsstelling inroepen, beslechting geschillen.

 

Voor de training in Nijmegen 13 juni en 4 juli zijn nog enkele plekken beschikbaar

Geef een reactie

*

captcha *

GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.