Grondexploitaties – de basis

 - gevoel voor cijfers-   

Basis grondexl

Met deze up to date training van GemeenteCollege maak je kennis met grondexploitatie. Basisbegrippen uit het vak planeconomie zoals grondprijzen, ruimtegebruik, kostenkengetallen, inflatie en risicomanagement komen aan de orde. Deze training biedt de basis van grondexploitatie aan deelnemers in projectgroepen zoals projectleiders, civiel-techneuten en stedenbouwkundigen. Ook voor andere functionarissen die te maken krijgen met grondexploitatie en gebiedsontwikkeling is deze training uitermate geschikt. Op deze wijze draagt de training Grondexploitatie bij aan een professionele werkrelatie tussen planeconomie en de vakdisciplines: stedenbouw, groen, huisvesting, financiën en civiele techniek.

Opgenomen in de training:

• Grondbeleid en instrumenten
• Rekenen met kengetallen
• Methoden van grondprijsbepaling
• Vennootschapsbelastingplicht en gewijzigde boekhoudregels BBV
• Slimme oplossingen voor grondexploitaties
• Organische gebiedsontwikkeling en effect op jouw grondexploitatie
• Effectieve maatregelen bij risicomanagement


 • Doelgroep
  Projectleiders, lijnmanagers, startende planeconomen en andere specialisten die te maken krijgen met planeconomie in projectgroepen of in de aansturing.

  Resultaat
  Na afloop van de training heb je meer kennis en inzicht op het gebied van:

  • Ruimtelijk beleid en grondbeleid, vormen van grondbeleid en risicoprofielen
  • Instrumenten van grondbeleid, grondexploitatieopzet en de relatie met vastgoed
  • Hoe ziet een grondexploitatie-opzet eruit? Interactieve casus: zelf rekenen!
  • Risicoanalyse en boekhoudkundige relatie met reguliere begroting
 • Deelnemers
  8 - 14 deelnemers

  Duur
  1 dag van 09.30 – 16.30 uur

  Leermiddelen
  Studiemap grondexploitaties - De basis
  Graag zelf meenemen laptop met Microsoft Excel en/of een rekenmachine

  Bewijs van deelname
  Wordt uitgereikt door GemeenteCollege na afloop van de training.
 • Training Grondexploitaties - De basis
  €325 excl. 21% BTW

  Verblijfskosten
  €40 excl. 6% BTW

  Studiemateriaal
  €40 excl. 6% BTW
 • Een training bij jou in het gemeentehuis is mogelijk. In overleg leveren wij maatwerk.
 • Training Grondexploitaties - De basis

  Datum & Locatie

   In overleg

  Persoonlijke gegevens

  Naam en voorletter(s):

  Roepnaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon privé:

  Mobiel:

  E-mail privé:

  E-mail werk:

  Functie:

  Dieet wensen:

  Gegevens werkgever

  Naam bedrijf/instelling:

  Naam en voorletter(s) contactpersoon/leidinggevende:

  Afdeling:

  Postadres:

  Postcode/plaats:

  Betaling

  Factuur is bestemd  privé werkgever

  Betalingskenmerk/routenummer/kostenplaats

  (Indien niet van toepassing, vul n.v.t. in)

  De algemene voorwaarden van GemeenteCollege zijn van toepassing.

  Verklaring


   JA NEE Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving.

  Naam:

  Datum:

  Wil je onze nieuwsbrief vrijblijvend ontvangen?

   JA NEE

  Hoe bent u bij ons terechtgekomen?

  Opmerkingen: (Bijvoorbeeld: dieetwensen)


  Na het correct verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. Circa 2 weken voor aanvang van de training ontvang u de uitnodiging met daarin verdere informatie.
 • T: 085-486 41 40
  E: info@gemeentecollege.nl

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.