Omgevingsmanagement – De basis

Omgevingsmanagement is binnen alle civieltechnische of ruimtelijke projecten een belangrijk aspect. Wanneer en waarom is omgevingsmanagement van belang? Met welke omgevingsfactoren krijg je tijdens alle projectfasen te maken?

Deze eendaagse training van GemeenteCollege is een basistraining waar je praktisch toepasbare kennis krijgt aangereikt. Je leert een analyse te maken van de diverse partijen, de belangen en de invloed op het gehele project. Communicatie en balans zijn daarbij kernwoorden. Op een luchtige en speelse manier wordt invulling gegeven aan de verschillende methodes van communicatie.


 • Doelgroep
  Teamleiders, afdelingshoofden en projectleiders

  Trainer Omgevingsmanagement:
  Francis Nauman

  Programma
  - presentatie van een complex project
  - opdracht invulling rol van omgevingsmanager
  - bespreking uitwerking opdracht
  - toelichting op de benadering van de omgeving
  - opdracht communicatie omgevingsmanagement
  - terugkoppeling opdracht
  - vragenronde

  Resultaat
  Op basis van een voorbeeldproject en ervaringen krijg je inzicht in de uitvoering van omgevingsmanagement. Je leert invulling te geven aan omgevingsmanagement binnen complex projecten. Na de training heb je geleerd hoe je als omgevingsmanager je omgeving kan benaderen en hoe je met meer bewuste keuzes invulling geeft aan jouw rol als omgevingsmanager.
 • Deelnemers
  8 - 14 deelnemers

  Duur
  1 dag van 09.30 – 16.30 uur

  Leermiddelen
  Studiemap Omgevingsmanagement

  Bewijs van deelname
  Wordt uitgereikt door GemeenteCollege na afloop van de training.
 • Training Omgevingsmanagement basis
  €325 excl. 21% BTW

  Verblijfskosten
  €40 excl. 6% BTW

  Studiemateriaal
  €40 excl. 6% BTW
 • Een training bij jou in het gemeentehuis is mogelijk. In overleg leveren wij maatwerk.
 • Training Omgevingsmanagement basis

  Datum

   In overleg

  Persoonlijke gegevens

  Naam en voorletter(s):

  Roepnaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon privé:

  Mobiel:

  E-mail privé:

  E-mail werk:

  Functie:

  Dieet wensen:

  Gegevens werkgever

  Naam bedrijf/instelling:

  Naam en voorletter(s) contactpersoon/leidinggevende:

  Afdeling:

  Postadres:

  Postcode/plaats:

  Betaling

  Factuur is bestemd  privé werkgever

  Betalingskenmerk/routenummer/kostenplaats

  (Indien niet van toepassing, vul n.v.t. in)

  De algemene voorwaarden van GemeenteCollege zijn van toepassing.

  Verklaring


   JA NEE Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving.

  Naam:

  Datum:

  Wil je onze nieuwsbrief vrijblijvend ontvangen?

   JA NEE

  Hoe bent u bij ons terechtgekomen?

  Opmerkingen: (Bijvoorbeeld: dieetwensen)


  Na het correct verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. Circa 2 weken voor aanvang van de training ontvang u de uitnodiging met daarin verdere informatie.
 • T: 085-486 41 40
  E: info@gemeentecollege.nl

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.