Ruimtelijke Ordeningro-de-basis

- De basis - 
 

Ruimtelijke ordening is een boeiend vak. In deze training word je meegenomen in het planmatig inrichten van de ruimte in het verleden, heden en toekomst. De stelselherziening omgevingsrecht brengt ons de Omgevingswet. Eén samenhangende Omgevingswet voor de fysieke leefomgeving. Een bundeling van regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Dus 1 wet in plaats van 26 verschillende wetten en 4 AmvB’s in plaats van 117 bestaande AmvB’s.


 • Doelgroep
  Ambtenaren Civiele techniek, weg-, groen- of rioolbeheerders die zijdelings met Ruimtelijke Ordening te maken hebben en er meer van willen weten

  Resultaat
  Inzicht in hoe RO in Nederland tot stand gekomen is, waarom wij in Nederland zoveel aan RO doen en wat de huidige en toekomstige ontwikkelingen zijn.

  Doelen
  1. Kennis over de geschiedenis Ruimtelijke Ordening
  2. Kennis en inzicht over hedendaagse Ruimtelijke Ordening
  3. Kennis over de basis van de Omgevingswet
 • Deelnemers
  Minimaal 8 deelnemers

  Duur
  Eén dag van 09.30 – 16.30 uur

  Leermiddelen
  Studiemap Ruimtelijke Ordening, de basis

  Bewijs van deelname
  Wordt uitgereikt door GemeenteCollege na afloop van de training.
 • Training Ruimtelijke Ordening
  €325 excl. 21% BTW

  Verblijfskosten
  €40 excl. 6% BTW

  Studiemateriaal
  €40 excl. 6% BTW
 • Een training bij jou in het gemeentehuis is mogelijk. In overleg leveren wij maatwerk.
 • Training Ruimtelijke Ordening - De basis

  Datum

   In overleg

  Persoonlijke gegevens

  Naam en voorletter(s):

  Roepnaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon privé:

  Mobiel:

  E-mail privé:

  E-mail werk:

  Functie:

  Dieet wensen:

  Gegevens werkgever

  Naam bedrijf/instelling:

  Naam en voorletter(s) contactpersoon/leidinggevende:

  Afdeling:

  Postadres:

  Postcode/plaats:

  Betaling

  Factuur is bestemd  privé werkgever

  Betalingskenmerk/routenummer/kostenplaats

  (Indien niet van toepassing, vul n.v.t. in)

  De algemene voorwaarden van GemeenteCollege zijn van toepassing.

  Verklaring


   JA NEE Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving.

  Naam:

  Datum:

  Wil je onze nieuwsbrief vrijblijvend ontvangen?

   JA NEE

  Hoe bent u bij ons terechtgekomen?

  Opmerkingen: (Bijvoorbeeld: dieetwensen)


  Na het correct verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. Circa 2 weken voor aanvang van de training ontvang u de uitnodiging met daarin verdere informatie.
 • T: 085-486 41 40
  E: info@gemeentecollege.nl

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.