Directievoering UAV 2012  in de Praktijk

- schakel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer -


Directievoering is de schakel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
Medewerkers civiele techniek groeien veelal door van medewerker toezichthouder naar het taakgebied directievoering.

Deze training van GemeenteCollege is gericht op de vertaling van technische en juridische kaders naar de praktijk. Tijdens de training Directievoering UAV 2012 zal de interactie en discussie bijdragen aan jouw kennis op het gebied van Directievoering en de toepassing UAV 2012.

 


 • Doelgroep
  Medewerkers civiele techniek, toezichthouders en medewerkers directievoering die de vertaalslag moeten maken van theorie naar de praktijk.

  Resultaat
  Na afloop heeft u voldoende kennis van de UAV en RAW- systematiek en bent u in staat deze toe te passen tijdens het begeleiden van projecten in uitvoering.

  Doelen
  Vóór de aanbesteding:: UAR en ARW 2012 samengevat, aanbesteding- en contractvormen, aannemingsovereenkomst, Europees aanbesteden.
  Basis van uitvoering: de basis: UAV 2012 (UAV gc)
  Tijdens de uitvoering: bevoegdheden opdrachtgever/directie/aannemer, aansturing toezichthouder(s), aanvang werk, risicoanalyse, budgetbeheer, kwaliteitsborging, kwaliteit toetsen, werken die in elkaar grijpen, vastlegging afspraken, keuring/verwerking/eigendommen van bouwstoffen in de praktijk, meer- en minderwerk, bestek wijzigingen, hoeveel- heden, herziening verrekenprijzen, stelposten, betalingen, termijnen, bouwstoffenbesluit samengevat, aansprakelijkheid, oplevering.
  Na de uitvoering: onderhoudstermijn, garantie, aansprakelijkheid na oplevering, verborgen gebreken, zekerheidsstelling inroepen, beslechting geschillen.
 • Deelnemers
  8 - 14 deelnemers

  Duur
  2 dagen van 09.30 – 16.30 uur

  Leermiddelen
  Studiemap Directievoering, UAV 2012 pocketuitgave.

  Bewijs van deelname
  Wordt uitgereikt door GemeenteCollege na afloop van de training.
 • Training Directievoering UAV 2012 in de praktijk
  €650 excl. 21% BTW

  Verblijfskosten
  €40 /dag excl. 6% BTW

  Studiemateriaal
  €40 excl. 6% BTW
 • Een training bij jou in het gemeentehuis is mogelijk. In overleg leveren wij maatwerk.
 • Training Directievoering UAV 2012 in de praktijk

  Datum & Locatie

   16 mei en 23 mei 2019, Roermond

  Persoonlijke gegevens

  Naam en voorletter(s):

  Roepnaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon privé:

  Mobiel:

  E-mail privé:

  E-mail werk:

  Functie:

  Dieet wensen:

  Gegevens werkgever

  Naam bedrijf/instelling:

  Naam en voorletter(s) contactpersoon/leidinggevende:

  Afdeling:

  Postadres:

  Postcode/plaats:

  Betaling

  Factuur is bestemd  privé werkgever

  Betalingskenmerk/routenummer/kostenplaats

  (Indien niet van toepassing, vul n.v.t. in)

  De algemene voorwaarden van GemeenteCollege zijn van toepassing.

  Verklaring


   JA NEE Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving.

  Naam:

  Datum:

  Wil je onze nieuwsbrief vrijblijvend ontvangen?

   JA NEE

  Hoe bent u bij ons terechtgekomen?

  Opmerkingen: (Bijvoorbeeld: dieetwensen)


  Na het correct verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. Circa 2 weken voor aanvang van de training ontvang u de uitnodiging met daarin verdere informatie.
 • T: 085-486 41 40
  E: info@gemeentecollege.nl

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.