Grip op je dossierTraining grip op je dossier

Een blije accountant, grip op de overeenkomsten en de processen. Dat is waar “Grip op je dossier” over gaat. Contractmanagement voor niet-juristen over je alledaagse zaken en bijzonderheden.
In deze training komen alle praktische aspecten aan de orde, waarmee u een stevige basis krijgt om het aanbestedingsproces aan te gaan en uw contracten te beheren. De meest voorkomende aspecten van het contractrecht komen in niet juridische taal aan bod, waarbij het gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen centraal staat. U krijgt tijdens de training praktisch hanteerbare uitgangspunten en richtlijnen mee die u in uw eigen praktijk simpel kan toepassen. Een doeltreffend contractbeheer maakt dat het werkproces vereenvoudigd voor opdrachtgever en opdrachtnemer.
Aan het eind van de training heeft u een praktische stap gemaakt naar het juridisch verantwoord aangaan en beheren van contracten. Hierdoor bent u beter in staat om in te kopen en te beheren.

Naast de praktische uitvoering van het contractrecht, kan tijdens de dag uiteraard ook aandacht worden besteed aan andere aspecten van het contract, zoals de keuze van de diverse contractvormen. Hoe kom je tot duidelijke opdrachtformuleringen en welke risico’s kun je contractueel goed vastleggen, om bijvoorbeeld onaangename extra kosten tijdens de looptijd van het contract te voorkomen.


 • Doel training
  Het je eigen maken van de juridisch verantwoorde handelingen bij het aangaan en beheren van contracten door aangereikte praktische uitgangspunten en richtlijnen, waarbij jouw eigen werkomgeving centraal staat.

  Doelgroep
  Medewerkers die betrokken zijn bij het contractbeheer of contractmanagement en de inkoop- en aanbesteden van werken, diensten en leveringen.

  Resultaat
  Na afloop heeft u de kennis voor het uitvoeren van een rechtmatig en doelmatig contractmanagement.

  Programma
  Aan de hand van praktische richtlijnen en uitgangspunten, eventueel aangevuld met door jou ingebrachte casussen, behandelen we het contractrecht. Met praktische casussen en workshops worden diverse onderdelen tijdens de training behandeld. Leren vanuit de praktijk, door het gesprek en elkaar bevragen. Na afloop van de training kunnen wij je ook adviseren in uw eigen werkomgeving en daarbij projectmatige contractmanagement begeleiding geven.
 • Deelnemers
  8 - 14 deelnemers

  Duur
  2 dagen van 09.30 – 16.30 uur

  Leermiddelen
  Studiemap Grip op je dossier

  Bewijs van deelname en het boek "Zeker van zaken wordt uitgereikt door GemeenteCollege na afloop van de training.
 • Training Grip op je dossier
  €650 excl. 21% BTW

  Verblijfskosten
  €40/dag excl. 6% BTW

  Studiemateriaal
  €40 excl. 6% BTW
 • Een training bij jou in het gemeentehuis is mogelijk. In overleg leveren wij maatwerk.
 • Training Grip op je dossier

  Datum & Locatie

   In overleg

  Persoonlijke gegevens

  Naam en voorletter(s):

  Roepnaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon privé:

  Mobiel:

  E-mail privé:

  E-mail werk:

  Functie:

  Dieet wensen:

  Gegevens werkgever

  Naam bedrijf/instelling:

  Naam en voorletter(s) contactpersoon/leidinggevende:

  Afdeling:

  Postadres:

  Postcode/plaats:

  Betaling

  Factuur is bestemd  privé werkgever

  Betalingskenmerk/routenummer/kostenplaats

  (Indien niet van toepassing, vul n.v.t. in)

  De algemene voorwaarden van GemeenteCollege zijn van toepassing.

  Verklaring


   JA NEE Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving.

  Naam:

  Datum:

  Wil je onze nieuwsbrief vrijblijvend ontvangen?

   JA NEE

  Hoe bent u bij ons terechtgekomen?

  Opmerkingen: (Bijvoorbeeld: dieetwensen)


  Na het correct verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. Circa 2 weken voor aanvang van de training ontvang u de uitnodiging met daarin verdere informatie.
 • T: 085-486 41 40
  E: info@gemeentecollege.nl

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.