Grondexploitaties – De verdieping

- optimaliseer  je kennis -

Grondexploitaties - De verdieping

In deze 1-daagse training Grondexploitaties borduren wij voort op de training basiskennis grondexploitaties. De training kan gevolgd worden door niet-planeconomen zoals projectleiders en civiel-techneuten die de basistraining hebben gevolgd, affiniteit hebben met het vakgebied en op zoek zijn naar een verdere verdieping. De training is ook geschikt voor de planeconoom die met een frisse blik naar het vakgebied wil kijken.
Deze training is dan ook afzonderlijk te volgen.

                      


 • Doelgroep
  Projectleiders of vakspecialisten met feeling voor het vakgebied planeconomie. Planeconomen die kennis willen opfrissen.

  Resultaat
  Je hebt een antwoord op de volgende vragen;
  - Op welke wijze kunnen projecten beter worden beheerst en worden optimalisaties in projecten doorgevoerd?
  - Wat is toegestaan binnen de boekhoudregels en wat niet, hoe behoud je de kwaliteit in je project?

  Doelen
  Wij vragen jou vooraf twee persoonlijke leerdoelen aan te leveren..

  Onderwerpen
  - Het uitbreiden van je kennis van planeconomie, grondbeleid en grondexploitatie, kostensoorten, residuele grondopbrengsten en risicomanagement.
  - Het uitbreiden van rekenvaardigheden en inzicht in (eigen) grondexploitatie-opzetten.
  - Het maken van een totale en gedegen grondexploitatieopzet in Excel n.a.v. een casus uit de praktijk
  - Behandeling van vooraf gemelde wensen, vraagstukken en casussen.
  - Kennis verkrijgen van: innovatieve verkoop- en uitgifteconcepten, publieksvriendelijke erfpacht, boekhoudkundige optimalisatiemogelijkheden, duurzame locatieontwikkelingen waaronder zonneparken, concessie-model, bouwclaim-model e.a.
 • Deelnemers
  8 - 14 deelnemers

  Duur
  1 dag van 09.30 – 16.30 uur

  Leermiddelen
  Studiemap Grondexploitaties –De Verdieping

  Bewijs van deelname
  Wordt uitgereikt door GemeenteCollege na afloop van de training.
 • Training Grondexploitaties - De verdieping
  €325 excl. 21% BTW

  Verblijfskosten
  €40 excl. 6% BTW

  Studiemateriaal
  €40 excl. 6% BTW
 • Een training bij jou in het gemeentehuis is mogelijk. In overleg leveren wij maatwerk.
 • Training Grondexploitaties - De verdieping

  Datum & Locatie

   In overleg

  Persoonlijke gegevens

  Naam en voorletter(s):

  Roepnaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon privé:

  Mobiel:

  E-mail privé:

  E-mail werk:

  Functie:

  Dieet wensen:

  Gegevens werkgever

  Naam bedrijf/instelling:

  Naam en voorletter(s) contactpersoon/leidinggevende:

  Afdeling:

  Postadres:

  Postcode/plaats:

  Betaling

  Factuur is bestemd  privé werkgever

  Betalingskenmerk/routenummer/kostenplaats

  (Indien niet van toepassing, vul n.v.t. in)

  De algemene voorwaarden van GemeenteCollege zijn van toepassing.

  Verklaring


   JA NEE Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving.

  Naam:

  Datum:

  Wil je onze nieuwsbrief vrijblijvend ontvangen?

   JA NEE

  Hoe bent u bij ons terechtgekomen?

  Opmerkingen: (Bijvoorbeeld: dieetwensen)


  Na het correct verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. Circa 2 weken voor aanvang van de training ontvang u de uitnodiging met daarin verdere informatie.
 • T: 085-486 41 40
  E: info@gemeentecollege.nl

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.