GemeenteCollege biedt de training   Integraal Projectmatig Werken

Integraal Projectmatig Werken

De projectmanager is het gezicht van het project en de hoofdrolspeler. Hij doet alles wat nodig is om het project te realiseren binnen de vooraf overeengekomen kaders. De projectmanager geeft leiding aan het projectteam en contracteert adviseurs, ontwerpers, aannemers etc.

 


 • Doelgroep
  Projectmanagers infrastructurele werken die opereren binnen een gemeente.

  Resultaat
  Na afloop weet je hoe je organisatietools kunt inzetten bij de verschillende aspecten en complexe processen die horen bij projectmanagement. Ook maak je kennis met deze aspecten en processen.

  Doelen
  1. Projectleiders sturen het team aan. Wij geven jou inzicht in de sturende rollen:- de bestuurlijk opdrachtgever- de ambtelijk opdrachtgever - de integraal projectmanager

  2. Projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor de planvorming en uitvoering van infrastructurele werken, krijgen te maken met veel procedures en voorschriften. Werken volgens een fasering maakt het proces inzichtelijk en biedt het projectmanagement houvast betreffende het doel, het resultaat en de weg ernaartoe. Je leert hoe je organisatietools kunt inzetten.

  3. Om de interne en externe samenwerking binnen een project zo goed mogelijk te laten verlopen, werken verschillende organisaties nu met het Integraal Projectmanagement Model (IPM). Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd. Je maakt kennis met het Integraal Projectmanagement Model (IPM.)

  4. De tijd dat één persoon een project tot een succesvol einde kan brengen ligt achter ons. Steeds vaker ontstaan multidisciplinaire teams waarbij de relaties tussen de teamleden belangrijk zijn. Wij geven jou meer inzicht in deze ‘zachte kant’ van het projectmanagement.
 • Deelnemers
  8 - 14 deelnemers

  Duur
  2 dagen van 09.30 – 16.30 uur

  Leermiddelen
  Studiemap Integraal Projectmatig Werken

 • Training Integraal Projectmatig Werken
  €650 excl. 21% BTW

  Verblijfskosten
  €40/ per dag excl. 6% BTW

  Studiemateriaal
  €40 excl. 6% BTW
 • Een training bij jou in het gemeentehuis is mogelijk. In overleg leveren wij maatwerk.
 • Training Integraal Projectmatig Werken

  Datum & Locatie

   In overleg

  Persoonlijke gegevens

  Naam en voorletter(s):

  Roepnaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon privé:

  Mobiel:

  E-mail privé:

  E-mail werk:

  Functie:

  Dieet wensen:

  Gegevens werkgever

  Naam bedrijf/instelling:

  Naam en voorletter(s) contactpersoon/leidinggevende:

  Afdeling:

  Postadres:

  Postcode/plaats:

  Betaling

  Factuur is bestemd  privé werkgever

  Betalingskenmerk/routenummer/kostenplaats

  (Indien niet van toepassing, vul n.v.t. in)

  De algemene voorwaarden van GemeenteCollege zijn van toepassing.

  Verklaring


   JA NEE Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving.

  Naam:

  Datum:

  Wil je onze nieuwsbrief vrijblijvend ontvangen?

   JA NEE

  Hoe bent u bij ons terechtgekomen?

  Opmerkingen: (Bijvoorbeeld: dieetwensen)


  Na het correct verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. Circa 2 weken voor aanvang van de training ontvang u de uitnodiging met daarin verdere informatie.
 • T: 085-486 41 40
  E: info@gemeentecollege.nl

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.