Gemeentecollege biedt de training

Praktisch begroten en toetsen

 

Praktisch begroten en toetsenTijdens de uitvoering van werken, civiele techniek, zal de aannemer regelmatig financiële onderbouwingen aanleveren voor bijvoorbeeld meerwerkdeclaraties of de verrekening op stelposten.

Met de training Praktisch begroten en toetsten leer je hoe je deze claims kunt beoordelen. In eerste instantie op basis van gespecificeerde kengetallen die je later verfijnt naar je eigen werksituatie. Tevens leer je hoe te onderhandelen over deze financiële stukken.

Aan het eind van deze training heb je als medewerker civiele techniek meer kennis en kunde om een goede financiële gesprekspartner te zijn in de uitvoering van werken.


 • Doelgroep
  Medewerkers die betrokken zijn bij financiële begeleiding van technische werken.

  Resultaat
  Na afloop heb je meer kennis om werken, civiele techniek, financieel te begeleiden. Denk hierbij aan het beoordelen van meerwerkdeclaraties en de verrekening op stelposten.

  Doelen
  Opzet begroting: in eerste instantie bekijken we de opzet van een technische begroting. Welk type kosten brengt een aannemer in rekening bij meerwerk of verrekening op stelpost? We gaan uit van algemene kengetallen en kijken hoe die zijn gespecificeerd. Daarna leren we hoe je de algemene kengetallen kunt ‘verfijnen’ om meer aan te sluiten bij je eigen werksituatie. Bij voorkeur werken we met vraagstukken uit je eigen praktijk.
  Financiën en onderhandelen tijdens de uitvoering: deze training richt zich vooral op de financiële aspecten van een project dat al in uitvoering is. Heeft de aannemer altijd recht op bijbetaling bij overschrijdingen, meerwerk, bestekwijzigingen, verrekening op stelpost of bijkomende werkzaamheden? Wat gebeurt er bij minderwerk? Mag hij algemene kosten, extra winst en risico in rekening brengen? En zo ja, wat valt daar dan onder en wat is redelijk?
  In de praktijk: als afronding oefenen we het onderhandelen met je contractpartner(s) aan de hand van een zelf opgestelde meerwerkopgave.
 • Deelnemers
  8 - 14 deelnemers

  Duur
  1 dag van 09.30 – 16.30 uur

  Leermiddelen
  Studiemap Praktisch begroten en toetsen

  Bewijs van deelname
  Wordt uitgereikt door GemeenteCollege na afloop van de training.
 • Training Praktisch begroten en toetsen
  €325 excl. 21% BTW

  Verblijfskosten
  €40 excl. 6% BTW

  Studiemateriaal
  €40 excl. 6% BTW
 • Een training bij jou in het gemeentehuis is mogelijk. In overleg leveren wij maatwerk.
 • Training Praktisch begroten en toetsen

  Datum & Locatie

   In overleg

  Persoonlijke gegevens

  Naam en voorletter(s):

  Roepnaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon privé:

  Mobiel:

  E-mail privé:

  E-mail werk:

  Functie:

  Dieet wensen:

  Gegevens werkgever

  Naam bedrijf/instelling:

  Naam en voorletter(s) contactpersoon/leidinggevende:

  Afdeling:

  Postadres:

  Postcode/plaats:

  Betaling

  Factuur is bestemd  privé werkgever

  Betalingskenmerk/routenummer/kostenplaats

  (Indien niet van toepassing, vul n.v.t. in)

  De algemene voorwaarden van GemeenteCollege zijn van toepassing.

  Verklaring


   JA NEE Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving.

  Naam:

  Datum:

  Wil je onze nieuwsbrief vrijblijvend ontvangen?

   JA NEE

  Hoe bent u bij ons terechtgekomen?

  Opmerkingen: (Bijvoorbeeld: dieetwensen)


  Na het correct verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een e-mail als bevestiging van uw inschrijving. Circa 2 weken voor aanvang van de training ontvang u de uitnodiging met daarin verdere informatie.
 • T: 085-486 41 40
  E: info@gemeentecollege.nl

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht


GemeenteCollege maakt gebruik van cookies, klik op OK om de website verder te bezoeken.